Галерия

Нашата компютърна зала

Снимка 1 of 29

Нашата напълно оборудваната компютърна зала. Очакваме само бъдещите млади програмисти да заемат местата си.