Курс за начинаещи

Курс за начинаещи

Програма на занятията

Учебният материал ще бъде поднесен по лесен и приятен начин, съобразен с възрастта на участниците. Всяко учебно занятие e разделено на две части – теория и практика. С цел поддържането на интереса на участниците, ще се набляга на практическите занимания. Курсът предвижда всеки участник да създаде свое собствено устройство. Отличилите се курсисти ще имат възможност да помагат в учебния процес.

 

Теми на занятията:

1. Въведение – запознаване със средата „Arduino IDE“ и платформата „Arduino Uno“, основни принципи на функциониране на микроконтролерите. Схемни обозначения, закон на Ом, работа с мултицет, използване на бредборд, описание връзките на „Arduino Uno“.
2. Работа с цифрови входове и изходи – конфигуриране и свързване на цифрови компоненти към Arduino.
3. Седем-сегментен индикатор – свързване и управление.
4. Работа с аналогови входове – свързване и четене на аналогови компоненти с Arduino.
5. Работа с аналогови изходи – свързване и управление на аналогови компоненти с Arduino.
6. Ултра-звуков сензор за близост и LCD дисплей – свързване и принцип на работа.
7. Arduino и Processing – създаване на програми за PC.
8. Обобщение и преговор. Финален проект.

Кога и как ще се провеждат занятията?

Обучението ще се състои от 8 занятия, всяко по 160 минути (с предвидено време за почивка), провеждани събота в читалище “Македония”.

Форма на обучение

Формата на обучение е присъствена, предвидени са настолни компютри за всеки курсист. След всяко занятие, преподадения материал ще бъде качван в GitHub (интернет хранилище за софтуерни проекти) откъдето курсистите ще могат да преговарят и упражняват наученото на техния компютър у дома.

Програмата може да изтеглите от ТУК.