Курс за напреднали

Курс за напреднали

Теми на занятията

Учебният материал ще бъде поднесен по лесен и приятен начин, съобразен с възрастта на участниците. Всяко учебно занятие e разделено на две части – теория и практика. С цел поддържането на интереса на участниците, ще се набляга на практическите занимания. Курсът предвижда всеки участник да създаде свое собствено устройство. Отличилите се курсисти ще имат възможност да помагат в учебния процес.

 

 

Теми на занятията:

1. Преговор – цифрови и аналогови входове и изходи, основни функции на Arduino IDE и синтаксис на C++. Разлики между Arduino Uno и Arduino Nano. Свързване на джойстик и PIR сензор.
2. Работа с LED матрица (8×8 светодиоден панел) и комуникационен интерфейс SPI.
3. Основни функции на Processing. Работа със сериен порт – предаване на данни между Processing и Arduino.
4. Създаване на приложения за Android с MIT App Inventor 2.
5. Управление на контролера посредством Bluetooth и създаденото Android приложение.
6. Запознаване с робота Otto. Сглобяване и свързване на електронните му компоненти.
7. Запознаване с основните функции и движения на робота.
8. Създаване на индивидуална програма на робота. Управление от мобилен телефон.

Кога и как ще се провеждат занятията

Обучението ще се състои от 8 занятия, всяко по 180 минути (с предвидено време за почивка), провеждани събота в читалище “Македония”.

Форма на обучение

Формата на обучение е присъствена, предвидени са настолни компютри за всеки курсист. След всяко занятие, преподадения материал ще бъде качван в GitHub (интернет хранилище за софтуерни проекти) откъдето курсистите ще могат да преговарят и упражняват наученото на техния компютър у дома.

Програмата може да изтеглите от ТУК.